ACE Puhastus teostab väiksemahulisi lammutustöid:

  • Lammutame osaliselt või täielikult eramuid, suvilaid, abihooneid.
  • Vaheseinte, katuste, põrandate, lagede, korstnate lammutamine.
  • Erinevate avade lõhkumine või lõikamine.

Lisaks lammutustöödele pakume ka tekkinud lammutusjäätmete äravedu ning utiliseerimist. Teenuse hind kujuneb objektipõhiselt, vastavalt töö mahule ja keerukusele.