tööstuslik alpinism / kõrgtööd

Tööstuslik alpinism on tööde teostamine kõrgustes, kui puudub või on raskendatud
ligipääs tõstukiga ning tellingute ja tõstuki kasutmine läheks liiga kulukaks.
ACE Puhastus kõrgtööde teostajad omavad «IRATA» (rahvusvahelise
tööstusalpinistide assotsiatsiooni) sertifikaate.

Meie poolt pakutavad kõrgtööd:

  1. hoonete fassaadide puhastus/akende pesu;
  2. klaaskatuste pesemine;
  3. katuste ja vihmaveerennide puhastamine;
  4. lume ja jääpurikate eemaldamine katustelt;
  5. hoonete fassaadide hooldus, remonttööd;
  6. kõrgehitiste puhastamine, värvimine;
  7. kõrgehitistel seadmete montaaž/demontaaž;
  8. puhastustööd raskesti ligipääsetavates kohtades;
  9. kõrgobjektide ekspertiis ja uuringud;
  10. tööd eriehitiste sees (näiteks mahutid, tööstusahjud, suitsutorud jne).