Tulenevalt Tuleohutuse seadusest peab avalikes hoonetes ventilatsiooni puhastus toimuma mitte harvem kui viie aasta tagant.

Ventilatsiooni puhastus on osa Enesekontrolli plaanist ja Tuleohutuse tagamisest, mis on nõutav Päästeameti poolt. ACE Puhastus teostab ventilatsiooni puhastamist üle Eesti. Meie spetsialistid on saanud vastava väljaõppe ja omavad pikaajalist kogemust.

Pärast tööde teostus väljastame:

  • Akt ventilatsioonisüsteemi kontroll-, uuringu- ja puhastamise kohta, mis on nõuetekohane Päästeameti jaoks
  • Aktiga on kaasas fotod/videod teostatud puhastustöödest.